anton8

 

 

 

ZAPISNIKI


Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je krog vernikov, ki so izvoljeni v skupnosti ali izbrani za pomoč župniku pri pri pastoralnem delu in vodenju župnije. Naloga sveta je preverjati razmere in možnosti za bolj uspešno opravljanje poslanstva, ki ga ima župnija. Delo sveta je posvetovalnega značaja. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

Člani ŽPS so:

zastopniki različnih služb v župniji: ga. Marija Osrajnik (krasilka in bralka beril), g. Darko Ričnik (predstavnik pevske skupine);

izvoljeni predstavniki: ga. Marija Kovač, g. Danijel Kristan, ga. Marija Vitrih, g.Marjan Kanop, ga. Amalija Petrun, g. Mihael Kanop, gdč. Ivana Kramljak.


Župnik- predsednik ŽPS: g. Fredi Mlinarič
Zapisnikarica: ga. Amalija Petrun


Vsak član je dolžan župniku pomagati pri pospeševanju pastoralne dejavnosti in ima pravico predlagati vprašanja, ki naj jih ŽPS obravnava na svojih sejah.
Na sejah ŽPS-ja poleg molitve teče pogovor o raznovrstnih temah. Obravnavajo se vsa aktualna vprašanja, ki so v povezavi z verskim življenjem in pastoralnim delom župnije, načrtujejo pastoralne dogodke v župniji, obravnavamjo gospodarske zadeve v župniji, ne zanemarjajo pa tudi družabnega dela srečanja.