anton8

 

 

 

Kapelice in križi nas ob poteh in stezah opominjajo na bogato krščansko tradicijo naših krajev. Ljudje so največkrat v zahvalo, kot sad zaobljube, uslišanj in opominov, postavili skromno kapelico ali ob pot razpelo.
Pri vseh znamenjih je opazna zavzeta skrb lastnikov za njihovo vzdrževanje in obnavljanje. Znamenja so v glavnem nastala v zadnjih dveh stoletjih, točnih podatkov o postavitvi pa ni možno najti.
Znamenja in križi, ki se pojavljajo ob cestah in na hišah, so v glavnem leseni, s strešico ter kipcem Križanega ali podobo svetnika oziroma Marije. Razlog postavitve je v nekaj primerih znan, pri nekaterih pa obstaja le domneva.
Verjetno je še nekaj znamenj postavljenih po antonski zemlji. Vsa znamenja, križi in kapelice pa naključnega popotnika opozarjajo na globoko vero in zaupanje Antončanov
v Božjo pomoč.

Dajnikov_krizDAJNIKOV KRIŽ Gre za stebrno znamenje, ki stoji južno od stranske ceste, ki vodi od Sv. Antona proti Vuhredu, v bližini domačije Dajnik. Znamenje, ki je pod spomeniško zaščito, je kvadratnega tlorisa s širšim podstavkom, ožjim stebrom in širšo hišico z nišami ter strešico na vrhu. Znamenje, ki naj bi nastalo v 19. stoletju, posnema obliko starejših stebrnih znamenj. A verjetno je na tem mestu stalo znamenje že v 17. stoletju, saj naj bi po legendi na to znamenje prestavljali sliko sv. Antona, ki se je pojavljala na brezi vrh hriba. Danes je v odprtini kip sv. Antona, ki nas opominja na legendo.

Krizeva_kapela_3VAMLEKOVA KAPELA Kapela sv. Križa leži pod vznožjem hriba ob cesti, ki vodi k cerkvi sv. Antona. Zgrajena je bila leta 1912. Ima pravokotni tloris in dvokapno streho. Fasado členijo šilasti vhod in poslikane niše. Poslikana je tudi notranjščina. Na zahodni strani je freska sv. Roka, na vzhodni pa sv. Antona Padovanskega. V notranjosti kapele stojita pod razpelom plastiki sv. Florijana in sv. Jožefa. Kapela je bila nazadnje obnovljena 2004. Je pod spomeniškim varstvom.

Kavceva_kapela_2KAVČEVA KAPELA Preprosta kapelica iz zadnje četrtine 19. stoletja pravokotnega tlorisa s triosminskim zaključkom je pokrita z dvokapnico. Fasado členijo šilaste odprtine. Kapelica stoji ob domačiji Kavc, južno pod cerkvijo sv. Antona. Leta 2008 je bila v celoti obnovljena. V kapeli je večji kip Fatimske Marije, ob njej pa stojita kipa sv. Frančiška Asiškega in sv. Antona Padovanskega.

Vinsekova_kapelaVINŠEKOVA KAPELA Novejša kapela stoji ob cesti Sv. Anton-Vuhred poleg hiše na kmetiji Vinšek (Lorenci). Kapela je novejša in postavljena na mestu starejšega Marijinega znamenja, ki je sedaj preneseno v kapelo.


NEMČEVA KAPELA Zidana kapelaNemceva_kapela je postavljena na mostu, ki vodi čez Antonski potok pri Razborniku. Kapela je dobila ime po Nemčevem, ki ga je leta 1970 odnesla narasla voda. Kapela je pokrita z dvokapno streho. V niši je postavljen kip sv. Janeza Nepomuka.


Robjenkova_kapelaROBJENKOVA KAPELA Obnovljena kapela, ki stoji v neposredni bližini Nemčeve kapele. Spredaj ima večjo odprtino, v kateri je slika Marije z umirajočim Sinom v naročju. Ob straneh sta še dve manjši niši. Kapela ima dvokapno streho in je pokrita s šinkli.


KOGLARJEVA KAPELA Kapela stoji ob cesti Vuzenica-Sv. Anton, zahodno od Marijina_kapelicaMršenkovega vrha, visokega 749 metrov. Kapela stoji na robu gozda na meji štirih župnij: Sv. Anton na Pohorju, Sv. Primož na Pohorju, Vuzenica in Vuhred. Kapela je pod spomeniškim varstvom in v registru jo najdemo zapisano pod kraj Sv. Anton na Pohorju. Rustikalno kapelo so pozidali leta 1863. Ima kvadratni tloris in šotorasto streho, ki je bila do leta 2006 iz šinklov, danes pa je bakrena. Kapela ima polkrožni vhod in kamniti kropilnik. V notranjosti je postavljen kip Device Marije. Kapelo so postavili zaradi družinske tragedije na kmetiji Koglarjevo, ki je danes ni več.

PROGATOVA KAPELAProgatova_kapela Progatova kapela stoji med mogočnimi lipami. Posvečena je Srcu Jezusovemu. Zidana je iz kamna, dvokapna streha pa je pokrita s šinkli. Kapela je bila postavljena kot sad zaobljube za srečno vrnitev iz taborišča.

ZNAMENJE SV. ANTONA Antonovo_znamenjeNajdemo ga na deblu drevesa na levi strani ceste, ki se vzpenja proti kmetiji Mravljak, po domače Kavc. Znamenje je spomin na starejšega moškega, ki se je na tej poti ponesrečil.

Marijino_znamenje_pri_Progatu

HIŠNA KAPELICA PRI PROGATU Pri Progatu je na hiši manjša Marijina kapelica.

Marijino_znamenje_pri_Krpivniku

HIŠNA KAPELICA PRI KRPIVNIKU Pri Krpivniku je na hiši manjša kapelica z Marijinim kipom.

Smodejov_kri

SMODEJEV KRIŽ Lepo in skrbno vzdrževano razpelo stoji na razglednem slemenu na desni strani ceste, ki vodi k cerkvi sv. Antona.

Mrakov_kriz

MRAKOV KRIŽ Križ stoji nekoliko dvignjen nad cesto ob kmetiji Vitrih, po domače Mrak.

RAZPELO NA BETRIHOVI HIŠI Betrihov_krizNa hiši pri Betrihu je ohranjen velik lesen križ, ki je star 125 let, verjetno toliko, kot je stara hiša. Nekoč je bila na hiši še velika freska sv. Florijana, ki pa je danes skrita pod omet.

KRIŽ PRI PLUŽNIKARJU plunikarjev kriKonec novembra leta 1941 je pri Plužnikarju na travniku pod hišo za posledicami srčne kapi umrla pastirica Ivana Planinšec. Rojena je bila leta 1888 v Legnu pri Slovenj Gradcu. V spomin nanjo so na mestu smrti postavili lesen križ. Da bi križ zaščitili pred propadanjem, so ga prenesli v hišo.

Marijina_kapelica_pri_Krpivski_barakiMARIJINO ZNAMENJE PRI KRPIVSKI BARAKI Na mogočni lipi visi znamenje Marije Pomagaj. Nekoč je na tej ravnini stala zidana hiša – Krpivska baraka. Do leta 1930 so tukaj stanovale še številne družine.

MARIJINO ZNAMENJE Na drevesu ob cesti Marijino_znamenje_pri_SlatnaguSv. Anton–Vuhred pri Šlatnagu je manjše Marijino znamenje, ki opominja na smrt traktorista.

Marijino_znamenjeMARIJINO ZNAMENJE PRI BARAKARJU Marijino znamenje v gozdu pri Pintaru je mlajšega nastanka. Postavljeno je bilo v zahvalo Devici Mariji, da je obvarovala življenje traktorista, ki je imel na tem mestu nesrečo.