anton8

 

 

 

Župnijski gospodarski svet – kaj je in naloge članov

Podobno kot Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je tudi Župnijski gospodarski svet (ŽGS) delovno telo, ki pa obravnava vprašanja povezana z gospodarskimi zadevami župnije in materialnimi pogoji za njeno versko in pastoralno delovanje; pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje in pri tem sodeluje z ŽPS.

Gospodarski svet sprejema in potrjuje obračun in proračun župnije. Daje mnenje in soglasje ter nadzira za večje investicije, odtujevanje in nakup nepremičnin in vrednejše opreme.

V skladu s cerkvenimi določbami skrbi, da se sredstva namensko uporabljajo zlasti za dobrodelnost, za vzdrževanje cerkvene opreme in primernega bogoslužja ter za pravično in urejeno delovno razmerje, če ima župnija redno zaposlene osebe.

V župnijskem gospodarskem svetu je Darko Ričnik. Sestanki so mesečno skupaj s člani ŽPS. V letu 2009 so se poleg rednih vsakoletnih in tekočih zadev ukvarjali še z prepleskanje notranjosti cerkve, izdajo knjige Župnija Sv. Anton na Pohorju, Zapisano ob 250-letnici obstoja župnije.