anton8

 

 

 

Oljnate slike, ki so izobešene po stebrih v cerkvi, so najobsežnejši cikel zgodb o sv. Antonu Padovanskem na Slovenskem. Skupno je 18 slik. Od koga je prišla pobuda za slike, ni znano, nastale pa naj bi kmalu po dograditvi cerkve. Prvotno je bilo samo 15 slik, ki jih je naslikal neznani slikar. Iz poročil o obnovitvenih delih pod župnikom Repičem iz Župnijske kronike izvemo, da so bile podobe prenovljene leta 1871, namesto nemških pa so bili leta 1874 napisani slovenski napisi. Če slike pogledamo pozorneje, vidimo, da so le na videz enotne, saj so delo dveh različnih avtorjev. Slike so bile naslikane v dveh fazah. To potrjujeta razlika v slogu in sprememba svetnikovega lika. Njegova redovna obleka se je spremenila iz minoritske v frančiškansko. Delo prvega neznanega slikarja naj bi dopolnil Janez Anton Strauss in dodal še zadnje tri slike. V slikah vidimo predstavljeno Antonovo življenjsko pot, najbolj pa so poudarjeni njegovi čudeži.
Na Slovenskem je pozneje nastalo še nekaj zanimivih, tudi likovno kvalitetnejših slikanih ciklov iz življenja sv. Antona, a najimenitnejši ostaja ta pri Sv. Antonu na Pohorju.

slika002
 
 

slika 004

(Več v knjigi: Župnija sv. Anton na Pohorju)