anton8

 

 

 

sv. anton 003 small

Obsežno razloženo naselje se razprostira na gozdnatem območju, ki sega od Vuhreda in reke Drave visoko pod vrhove Pohorja. Na zahodu ga omejujeta Polnarjev potok in Ebjenkov graben, na vzhodu pa potoka Vuhreščica in Antonski graben. Samotne kmetije so večinoma po slemenih in na položnejših delih pobočij. Neoromanska župnijska cerkev sv. Antona Padovanskega stoji vrh slemena v južnem delu naselja, od koder je prekrasen razgled na vse strani neba.

Pred njim na jugu leži glavni greben Pohorja z najvišjim vrhom, Črnim vrhom, visokim 1543 m, na vzhodu pogled seže tja do Mariborskega Pohorja. Na zahodu lahko uzremo Uršljo goro (1699 m), Raduho (2062 m), Olševo (1929 m), Peco (2126 m) in Topico (1649 m) na avstrijskem Koroškem. Ob čistem in jasnem vremenu pa nas razgled nagradi s pogledom (med hribovjem Strojne (1055 m) in pogorjem Golice (2141 m) na severozahodu) na Krške Alpe severno od Celovca. Proti severu nam pogled na Kozjak in Dravsko dolino nekoliko zakriva smrekov gozd.

sv. anton small

Josip Mravljak, ki je eden prvih zgodovinopiscev naše okolice, je v knjigi Vuzenica II, Daljši okoliš v srednjem veku, Trg in Grad 1457-1663, leta 1929 zapisal o območju Sv. Antona sledeče:
V 15. stoletju so bila za kraj znana tri imena. Kraj zahodno in severozahodno od današnje cerkve (to je med Meršnikom v Št. Vidu in Vidmanom) se je imenoval Masnik ali Messnik, tudi Messnitz. Uro ali Wuro se je raztezalo po vzhodni in jugovzhodni strani hribovja, na katerem danes stoji cerkev sv. Antona. Južno od Vidmana pa vse do Male Kope se je širila Planina ali Alben.

V 16. in 17. stoletju se je za oba kraja (Uro in Masnik) rabilo skupno ime Mošajnik ali Moscheunik. Pobočje pod Malo Kopo pa se je še naprej imenovalo Planina ali Alben.

V 19. stoletju se je tedanji Mošajnik preimenoval v Sv. Anton, ime Planina pa je ostalo za oznako više ležečih krajev.
Zaradi režima po 2. svetovni vojni (leta 1955) se je moralo ukiniti ime Sv. Anton in tako se je celotni kraj preimenoval v Planino.
Leta 1993 pa se je na pobudo krajanov kraj zopet preimenoval v Sv. Anton na Pohorju.

p9110168