anton8

 

 

 

Prihod mašnika in njegovih pomočnikov pred oltar spremlja vstopni spev. Vstopni spev začne sveto opravilo, ki povzame skrivnost liturgičnega časa ali praznika. Njegovo besedilo je lahko antifona iz misala (koralni spev, ki ga izmenoma pojeta dva zbora ali solist in zbor; kratek pripev na začetku in koncu posameznih psalmov, ki pa so ga v vstopnem spevu skoraj popolnoma opustili, tako da je ostal od njega le en verz, ki ga je na začetku in koncu obdajala antifona), lahko je vzeto iz rimskega graduala (liturgična knjiga, ki vsebuje ordinarij - stalne mašne dele in proprij - spremenljive mašne dele, rimskega mašnega obreda), lahko pa kakšna druga pesem, ki jo je odobrila škofovska konferenca.
Duhovnikov slovesen prihod k oltarju, zvonec, orgle, petje, prižgane sveče in zravnana drža vernikov – vse to je pozdrav Kristusu, ki prihaja med nas.

(Vir: I&B Platiša, Sveta maša, Vox 2009)