anton8

 

 

 

1. Od znamenja zakristijskega zvonca do konca glavne mašne prošnje: stojimo. Med »Gospod, usmili se« in med »Slavo« sedimo le, če sta skladbi dolgi. O tem odloča (glavni) mašnik. V tem primeru za glavno prošnjo spet vstanemo.

2. Med berili in psalmom: sedimo.

3. Med alelujo, vrstico in evangelijem: stojimo. Stojimo tudi, če je samo vrstica, na primer v postu.

4. Med homilijo (pridigo): sedimo.

5. Med izpovedjo vere in prošnjami vernikov za vse potrebe: stojimo. Pri besedah: »in se je utelesil ... «: se globoko priklonimo.

6. Med pripravljanjem darov: sedimo.

7. Od vključno povabila »Molite, bratje in sestre« do konca »svet, svet, svet«: stojimo.

8. Med evharistično molitvijo stojimo ali klečimo do vzklika »skrivnost vere«. Klečijo tisti, ki so v klopeh. Po »skrivnost vere« do »očenaša« tisti, ki so v klopeh, klečijo ali sedijo; tisti, ki imajo stole, sedijo

.p4252090

9. Tisti, ki med evharistično molitvijo stojijo, se pri mašnikovem pokleku pri spremenjenju globoko priklonijo.

10. Od povabila k očenašu do vključno: »Gospod, nisem vreden«: stojimo.

11. Po obhajilu klečimo ali sedimo (podobno kot pri točki 8).

12. Med prošnjo po obhajilu: stojimo.

13. Med oznanili: sedimo.

14. Med blagoslovom: stojimo.

15. Med sklepno pesmijo: stojimo.