anton8

 

 

 

Po vstopnem spevu se mašnik in vsi zbrani pokrižajo. Nato mašnik s pozdravom zbranemu občestvu nakaže, da je Gospod navzoč. Ta pozdrav ter odgovor ljudstva razodevata skrivnost zbrane Cerkve.

Pokrižamo se lahko na dva načina, mali in veliki križ. S tem, ko na čelo naredimo križ, pokažemo, da smo z razumom pripravljeni sprejeti Božjo besedo, na ustnicah v znamenje, da jo bomo z besedo širili, na prsih pa, da bomo Božjo besedo nosili v srcu. Poznamo pa tudi veliki križ narejen od čela na prsi in od leve do desne rame. V mislih ali glasno izrečemo molitev: » V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« S tem izpovemo vero v troedinega Boga. Pri sveti maši se v začetku in na koncu bogoslužja pokrižamo z velikim križem, pred evangelijem pa z malim križem.

(Vir: B. & I Platiša, Sveta maša, Vox 2009)